blank
Importeren Calc Pro+ Richtprijzenbestand

Invoeren eigen richtprijzen en normen in tblRichtprijzen Excel bestand (vanuit map).

Leegmaken Calc Pro+ Richtprijzenbestand

Inlezen van eigen Richtprijzenbestand in Excel bestand

Exporteren “eigen” Richtprijzenbestand terug naar “eigen” Excel bestand

Procedure is afgewikkeld en u kunt verder gaan met andere activiteiten.

"Eigen (bedrijfs)" gegevens instellen

Gegevens invoeren "Klanten/Onderaannemers/Contactpersonen" bestand (database)

Procedure is afgerond. U kunt teruggaan naar het hoofdmenu om verder te gaan met uw andere activiteiten.

Sjablonen en Conceptbrieven vormgeven - opmaken tbv E-mail & Word
  • Hieronder is het resultaat van de voorgaande instelling te zien vanuit een willekeurig project die u heeft aangemaakt of

  • die u nog moet gaan maken.

    Hieronder volgt de uitleg hoe u een Word (voorbeeld Mailbrief) kunt aanmaken/opmaken:

    Niet vergeten om de wijzigingen op te slaan in dit document !!!!!

    Deze brief kunt u verzenden vanuit Word.

Instellen standaard basis “Uurloon”

Instellen standaard basis "BTW Tarieven"

Vervolgens kunt u teruggaan naar het vorige scherm om 8.8 verder af te wikkelen.

Vervolgens is deze procedure gereed en kunt u teruggaan naar het hoofdmenu.

Pad Logo (bedrijfslogo) instellen

Aandachtspunt: Logo (afbeelding) mag niet te groot zijn i.v.m. de beperkte hoeveelheid gereserveerde vrije ruimte !!!!!

Pad "Contract" (opdracht) instellen

Pad "Leverings- en betalingsvoorwaarden" instellen

Pad "Factuur" instellen

Contract (opdracht) “Voorblad” opmaken (vanuit map)

Vanuit het Calculatieprogramma kunt u bij Afdrukken/Inzien het desbetreffende opgemaakte Contract (opdracht)
voorblad inzien. Er worden twee Word documenten geopend waarvan één in een ruwe versie die u kunt afsluiten.

Wijzigingen hoeven niet opgeslagen te worden. Vervolgens neemt u de definitieve opgemaakte versie. Hierin staan alle geïmporteerde gegevens en deze exemplaar kunt u gebruiken ter verzending.

Opmaken van Termijnenstaat/Factuur

“Termijnenstaat/Factuur” opmaken (vanuit programma in tabblad Termijnstaat/Factuur)

Indien u standaard met vaste termijnen werkt kunt u dit instellen. Vanuit het hoofdmenu 8 (menu beheer Basis gegevens II) vervolgens moet u opnieuw hoofdstuk 8 (Onderhoud Termijnenstaat) aanklikken. IN dit scherm kunt u zelf de omschrijving opbouw van de termijnen invoeren evenals de gewenste procentuele verhogingspercentage en de gewenste BTW percentage tarieven.

Vervolgens kunt u de factuur inzien, afdrukken of verzenden per e-mail.

Foto's / Bestek / Werkomschrijving / Tekeningen en dergelijke inlezen in bijlage

Foto’s, Bestek, Werkomschrijving, Tekeningen en dergelijke “Inlezen” in bijlage (vanuit het programma, tabblad Bijlage)

E-mail verzenden met alle bijlage (d.m.v. tijdelijke map)

Alle bestanden met bijbehorende bijlage(n) in z’n geheel verzenden per e-mail (in tijdelijke map opslaan)

Dit is een voorbeeld e-mail exemplaar die uw klant ontvangt.