Uittrekstaten

Geintegreerde uittrekstaten module:

VTBO-Ontwikkeling heeft een sublieme tool/module ontwikkeld en geïmplanteerd in D.C.S. Calculatieprogramma om uittrekstaten direct te koppelen aan hoeveelheden in uw calculatieblad (per regel). Deze tool beschikt over twee verschillende uittrekstaten mogelijkheden. De eerste tabblad is een automatische uittrekstaat en de tweede tabblad beschikt over een handmatige versie om bijv. rondingen of afwijkende vormen snel en gebundeld aan een regel uit te rekenen.

Hoe werkt dit?

Handmatig: Dit betekent dat u zelf moet aangeven hoe u het e.e.a. wilt berekenen. Voorbeeld: als u metselwerk wilt uitrekenen in m2 van een rondkozijn die in mindering gebracht moet worden op het geveltotaal, dan vermeldt u handmatig de formule: Oppervlakte cirkel = 3,14 x (straal)2  en vervolgens dient u dit zelf met de handmatige geïntegreerde rekenmachine uit te rekenen. Deze functie is eigenlijk alleen bedoeld voor zaken of formules die afwijken van een normale eenvoudige berekening.

Automatisch: Met de automatische uittrekstaat rekent u bijvoorbeeld m2 van metselwerk uit door alleen het aantal (hoeveelheid van lengte, gevels of vlakken) in te voeren met een lengte, breedte, hoogte, of dikte maat. In dit geval dus een “lengte” maat van een gevel of vlak “x” een “hoogte” maat. Vervolgens rekent het programma volledig automatisch deze rekensom uit en het antwoord verschijnt in het eindtotaal.

Resumerend een rekenmachinemodule zit geïntegreerd in D.C.S. software. Werkt geweldig snel en doeltreffend!

Correctiefactor: Ook kunt u een correctiefactor invullen als u bijvoorbeeld kopgevel metselwerk uit wilt rekenen als zijnde een rechthoek die dan vervolgens door 2 gedeeld moet worden dus een correctie factor van 0,5.

Extra verekeningsfactor:  Daarbij heeft u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de extra verrekeningsfactor om bijv. m2 om te rekenen naar aantallen gevelstenen (per duizend). De hoeveelheid m2 wordt vermenigvuldigd met bijv. factor 73 omdat er 73 stuks waalformaat gevelstenen in een m2 gaan. Afhankelijk van het formaat gevelsteen kan dit anders zijn. Hoe kleiner de gevelsteen hoe meer gevelstenen er nodig zijn per vierkante meter en hoe groter de gevelsteen des te minder gevelstenen noodzakelijk zijn.

Snij – en afvalverlies factor: Dit is bedoeld als u bijvoorbeeld een breukgevoelige gevelsteen moet verwerken waarvan u denkt dat er veel gevelstenen niet gebruikt kunnen worden. Hierin vermeldt u een procentuele percentage getal in bijv. 5%. Dit kan ook gebruikt worden bij wand- vloertegels of als u verwacht dat u veel snij- afvalverlies zult hebben met het aanbrengen van vloerplinten.

Conclusie:  -concreet betekent dit dat de uittrekstaten voor heel veel zaken/situaties gebruikt kunnen worden. Het eindtotaal van zowel de automatisch en handmatige uittrekstaat wordt bij elkaar opgeteld en automatisch naar de hoeveelheid van uw calculatieblad geïmporteerd, welke dan vervolgens verder gaat rekenen met een uren/arbeidsnorm of materiaalprijs. Handiger en praktischer kan VTBO-Ontwikkeling het niet voor u ontwikkelen! Dus of u nu vloerplinten of stucwerk moet uittrekken nagenoeg niets kan u meer belemmeren. Ook als u materialen wilt bestellen kunt u de uittrekstaten e-mailen of uitprinten.

Alles wordt bewaard in het desbetreffende calculatieproject zodat u alles overzichtelijk, gestructureerd bundelt en later op ieder gewenst moment weer kan raadplegen.