Stabu systematiek

Calculeren op basis van Stabu bestek systematiek coderingen:

VTBO-Ontwikkeling maakt in D.C.S. (Dynamic Calculatie Software) gebruik van de bouwsystematiek coderingen van Stabu Standaard 2007. Hierdoor wordt in de gehele bouwsector met dezelfde coderingen gewerkt waardoor uniformiteit ontstaat in de bouwsector. Als een bestek of werkomschrijving spreekt over metselwerk en voegwerk dan is dat altijd Stabu hoofdstuk 22. Een architect of bestekschrijver zal dan de technische omschrijving van een betreffende onderdeel altijd onder de desbetreffende Stabu hoofdstuk vermelden. Met D.C.S. kunt u ook compleet of gedeeltelijk afwijken van de Stabu bestek systematiekcoderingen en creëer naar uw eigen inzicht uw eigen hoofdstuk codes.

Partijen in de bouw waren het er destijds over eens geworden dat om economische overwegingen voor de zogeheten “burger- en utiliteitsbouw” een nationaal standaardbestek moest worden ontwikkeld (in navolging op het RAW-bestek voor de grond-, weg- en waterbouw). Na de ontwikkelfase verscheen in 1986 de eerste versie van het STABU Standaardbestek. Deze eerste versie kreeg een positieve ontvangst in de bouwwereld. Wel vond men het een bezwaar dat er nu twee besteksystemen waren die min of meer een overlappend deel van de bouw bestreken: het Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW) en STABU. Besloten werd daarom om de twee systemen samen te voegen tot één bestek systematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. Eind 1990 was dit werk gereed en verscheen er een geheel vernieuwde systematiek in de vorm van een relationele databasestructuur. Deze structuur van informatie voor de computer biedt de basis van koppelingen met andere informatiestromen en een bredere toepassing dan alleen voor bestekken, dit is de basis voor de door ontwikkeling naar een bouwbreed informatiesysteem.

STABU is een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid. De naam van de Stichting STABU is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van een bouwbreed informatiesysteem voor de woning- en utiliteitsbouw. Met behulp van de computer en de STABU Systematiek kunnen bestekschrijvers snel en efficiënt projectbestekken maken en bewerken. Om uniform dezelfde taal te spreken hebben wij gekozen om onze calculatie indeling op basis van STABU te ontwikkelen.

Indien een STABU bestek wordt aangeleverd in een “Word” document dan kunt u dit inlezen c.q. koppelen aan het D.C.S. calculatieprogramma onder tabblad “Bijlagen”, zodat dit direct beschikbaar is tijdens het calculeren/begroten.

Hieronder staan de Stabu bestekshoofdstukken opgesomd die toegepast worden in D.C.S.  calculatieprogramma t.w.:

 • Algemeen
 • Voor het werk geldende voorwaarden
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Bouwplaatsvoorzieningen
 • Conserveringen
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Stut- en sloopwerk
 • Reserve
 • Grondwerk
 • Reserve
 • Buitenriolering en drainage
 • Terreinverhardingen
 • Beplanting
 • Terreininrichting
 • Reserve
 • Reserve
 • Funderingspalen en damwanden
 • Betonwerk
 • Metselwerk
 • Vooraf vervaardigde steenachtige elementen
 • Ruwbouw timmerwerk
 • Metaal constructiewerk
 • Bouwkundige kanaalelementen
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Kozijnen, ramen en deuren
 • Systeembekledingen
 • Trappen en balustrade
 • Dakbedekking
 • Beglazing
 • Natuur- en kunststeen
 • Voegvulling
 • Na- isolatie
 • Gevelschermen
 • Reserve
 • Stukadoorswerk
 • Tegelwerk
 • Dekvloeren en vloersystemen
 • Metaal- en kunststofwerk
 • Plafond- en wandsystemen
 • Afbouwtimmerwerk
 • Schilderwerk
 • Binneninrichting
 • Behang, vloerbedekking, en stoffering
 • Reserve
 • Dakgoten en hemelwaterafvoeren
 • Binnenriolering
 • Waterinstallaties
 • Sanitair
 • Brandbestrijdingsinstallaties
 • Gasinstallaties
 • Perslucht- en vacuüminstallaties
 • Technische inrichting
 • Reserve
 • Reserve
 • Verwarmingsinstallaties
 • Ventilatie- en luchtbehandelinginstallaties
 • Koelinstallaties
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Regelinstallaties
 • Reserve
 • Elektrotechnische installaties
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Gebouwenbeheerssysteem
 • Reserve
 • Liftinstallaties
 • Roltrappen en rolpaden
 • Hef- en hijsinstallaties
 • Goederentransport- en distributiesystemen
 • Gevelonderhoudinstallaties
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Inbraak preventie/Politiekeurmerk
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Reserve
 • Wind- Energie installaties
 • Zonne- Energie installaties
 • Grondboringen
 • Warmtepomp installaties
 • Overige nader te bepalen ………………………….
 • …………………………………………………………
 • …………………………………………………………
 • …………………………………………………………
 • …………………………………………………………
 • …………………………………………………………