Algemeen:

VTBO-Ontwikkeling respecteert uw privacy. Toch kan VTBO-Ontwikkeling niet functioneren zonder bepaalde persoon/bedrijfsgegevens vast te leggen en te verwerken. Verwerken wij echter persoon gegevens, dan gebeurt dit zoveel als mogelijk conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens:

Bij de aanvraag van informatie of bij de opdrachtverstrekking (bestellen) vraagt  VTBO-Ontwikkeling om uw persoonsgegevens, zoals e-mailadres, naam, adres en woonplaats en dergelijke te vermelden.

Deze gegevens worden door ons gebruikt voor:

  1. de afhandeling van uw aanvraag.
  2. het uitvoeren van de bestelling.
  3. wettelijke regelingen.
  4. overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere door ons geleverde of te leveren producten.

VTBO-Ontwikkeling – Privacybeleid:

Uw persoonsgegevens worden door VTBO-Ontwikkeling zoveel als mogelijk verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Referentie:

Mogelijk dat VTBO-Ontwikkeling u verzoekt om als referentie te fungeren. Dit verzoek zal altijd schriftelijk per e-mail plaatsvinden. Zonder uw goedkeuring vooraf zullen wij u niet als referentie vermelden. Indien u later besluit om niet meer te fungeren als referentie dient u dit schriftelijk aan VTBO-Ontwikkeling kenbaar te maken die hierop volgend maatregelen zal treffen om u van de referentie overzichtlijst te verwijderen.

Het gebruik van de website:

VTBO-Ontwikkeling heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan de website en het gebruik van website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wanneer u deze website bezoekt, worden mogelijk uw IP-adres en uw “click” gedrag geregistreerd. VTBO-Ontwikkeling bundelt zo informatie over surfgedrag. De verkregen informatie gebruiken wij om:

  1. de inhoud van onze website te optimaliseren.
  2. meetgegevens te verkrijgen rond bezoekersaantallen en website gebruik.

Op deze website wordt gebruikgemaakt van cookies, Dit betekent dat er een tekstbestandje (cookie) naar uw computer wordt gestuurd. Dat zorgt ervoor dat VTBO-Ontwikkeling u herkent als gebruiker en voor u het gebruik van deze site vergemakkelijkt wordt.

Als u bezwaar hebt tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u tot sommige pagina’s van deze website geen toegang krijgt.

VTBO-Ontwikkeling tracht er alles aan te doen om te zorgen dat de gegevensuitwisseling via deze website zorgvuldig en veilig gebeurt maar zijn hier geenszins voor verantwoordelijk.

Nieuwe ontwikkelingen:

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van VTBO-Ontwikkeling activiteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met grote regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.

Tot slot:

Als u gebruik maakt van deze website, betekent dat u het bovenstaande gelezen en begrepen hebt en dat u het accepteert. Voor vragen over het gebruik van de website kunt u per e-mail of per telefoon contact opnemen en VTBO- Ontwikkeling zal dit doorgeven aan onze internetcoördinator.