Richtprijzenbibliotheek

Arbeidsnormen:

VTBO-Ontwikkeling heeft een superieure geïntegreerde richtprijzenbibliotheek en moederbegrotingen ontwikkeld welke aangebracht zijn in D.C.S. calculatieprogramma. Door het gebruik van de richtprijzenbibliotheek werkt u efficiënter en effectiever. Indien u bijv. een arbeidsnorm aanklikt (met uw computermuis) importeert u de complete gewenste arbeids- urennormregel direct vanuit de richtprijzenbibliotheek naar uw calculatieblad waar u mee bezig bent. Dit werkt formidabel en bespaart u veel onnodig typewerk en teksten zijn al voorbereid. De desbetreffende calculatieregel bestaat uit een volgnummer, omschrijving, eenheid, inkoopnorm, verkoopnorm en de laatste wijzigingsdatum van desbetreffend onderdeel. Het enige wat u dan nog moet verrichten is het uitrekenen en invullen van de juiste hoeveelheid/aantal.

Ook kunt u de tekst aanpassen of uitbreiden naar eigen inzicht in de richtprijzenbibliotheek maar ook als deze geïmporteerd is in uw calculatie waar u mee bezig bent. Mocht u toch onverhoopt de norm of uurlooon willen aanpassen, dan is dit ook altijd mogelijk. Het principe van een uren- of arbeidsnorm is, hoe lang is een persoon bezig om iets te realiseren en de desbetreffende normgetal gaat zich vervolgens vermenigvuldigen met het ingestelde uurloon in het desbetreffende calculatieproject. Bijvoorbeeld 0,5 (uur) voor het plaatsen van een profiel tegen een uurloon van € 40,- resulteert in een eindbedrag van € 20,- excl. staartkosten en btw. De norm kan ook rekenen met bijvoorbeeld “per duizend” dus als het gaat om het verwerken van een bepaalde hoeveelheid gevelstenen. De uren of arbeidsnorm zal niet vaak worden aangepast of de norm moet onjuist zijn vastgesteld voor een bepaald onderdeel. In tegenstelling tot het voorgaande zullen de  materiaalprijzen wel met grote regelmaat prijsstijgingen ondergaan.

Het actualiseren van de uren/arbeidsnormen kan heel eenvoudig handmatig of door geselecteerde regels of complete groepen te verhogen of eventueel te verlagen tegen een bepaalde procentuele percentage. Nieuwe normen kunnen eenvoudig handmatig tijdens het calculeren worden toegevoegd in het calculatieprogramma maar in D.C.S. van VTBO-Ontwikkeling heeft u ook een tool beschikbaar waarmee u gegevens direct vanuit een bijgeleverde Excel bestand compleet kan importeren in de richtprijzenbibliotheek. Uiteraard dient u wel de arbeidsnormen onder een bepaalde voorwaarden in het bijgeleverde Excel bestand in te voeren, anders komen bijvoorbeeld arbeidsnormen van het verwerken van wandtegels onder het hoofdstuk timmerwerk te staan.

Het gehanteerde uurloon kan (jaarlijks) zonder enige moeite gewijzigd worden. De calculatie structuur is opgebouwd uit circa 100 Stabu hoofdstukken bijv. grondwerk, betonwerk, metselwerk, ruwbouwtimmerwerk, tegelwerk, schilderwerk, installatiewerk, etc., die vervolgens zijn onderverdeeld in 4 tabbladen t.w. “Uren (arbeid) – Materiaal – Materieel – Onderaannemer” en per tabblad bouwt u een calculatiebegroting op. Veelal start men met het uitrekenen van materiaalhoeveelheden en daarna wordt de verwerkingstijd hieraan gekoppeld en berekend in tabblad uren/arbeid. Alles overzichtelijk in  één gecombineerde invoerscherm zodat alles op één invoerscherm wordt weergegeven. Hierdoor behoudt u een betere totaaloverzicht op het desbetreffende in te voeren onderdeel.

In de richtprijzenbibliotheek ook wel “Selectie Richtprijzen”genoemd in het calculatieprogramma kunt u ook kiezen uit Stabu hoofdstuknummer(s). Tijdens het calculeren in een bepaald hoofdstuk kunt u zonder problemen normen vanuit een ander hoofdstuk raadplegen en zo nodig importeren in uw huidige calculatieblad. Om nog effectiever en efficiënter te functioneren is een verfijningmogelijkheid aangebracht (subniveau) om gerichter en sneller een bepaalde norm of prijs te achterhalen die men wil importeren in de bouwcalculatie overzicht. Bijvoorbeeld baksteen in mortel of baksteen gelijmd, stelwerk profielen etc. Ook kan men kiezen uit twee verschillende normen, namelijk de inkoop(norm) of de verkoop(norm).

Deze normen kunt u heel eenvoudig onafhankelijk van elkaar verhogen over verlagen.

Materiaalprijzen:

Door het gebruik van de materiaal richtprijzenbibliotheek werkt u efficiënter en effectiever. Indien u een materiaalprijs aanklikt (met uw computermuis) importeert u de complete gewenste materiaalprijs tekstregel direct naar uw calculatieblad. Dit werkt formidabel en bespaart u veel onnodig typewerk. Deze regel bestaat uit een volgnummer, omschrijving, eenheid, inkoopprijs, verkoopprijs en de laatste wijzigingsdatum van desbetreffende materiaalprijs. Wat dan nog overblijft is het uitrekenen en invullen van de juiste hoeveelheid/aantal. Ook kunt u de tekst aanpassen of uitbreiden naar eigen inzicht. Mocht u toch onverhoopt de materiaalprijs willen aanpassen, dan is dit ook altijd eenvoudig uitvoerbaar.

De materiaalprijzen zullen regelmatig aangepast worden vanwege markt afhankelijke factoren. Het actualiseren van de materiaalprijzen kan heel eenvoudig door geselecteerde regels te verhogen of eventueel te verlagen tegen een bepaalde procentuele percentage. Nieuwe materiaalprijzen kunnen eenvoudig handmatig worden toegevoegd in het calculatieprogramma maar in D.C.S. van VTBO-Ontwikkeling gebruikt men ook een tool waarmee u gegevens direct vanuit het bijgeleverde Excel bestandje compleet kan importeren in de richtprijzenbibliotheek. Uiteraard dient u wel de materiaalprijzen onder een bepaalde volgorde in het Excel bestand in te voeren, anders komen bijvoorbeeld materiaalprijzen van metselwerk onder timmerwerk te staan.

Het calculatieprogramma is opgebouwd uit 100 Stabu hoofdstukken die vervolgens zijn onderverdeeld in 4 tabbladen t.w. “Uren (arbeid) – Materiaal – Materieel – Onderaannemer”. Per tabblad bouwt u een calculatiebegroting op. Veelal start men met het uitrekenen van materiaalhoeveelheden en daarna wordt de verwerking hiervan berekend in tabblad uren/arbeid. Ook kunt u kiezen om gebruik te maken van één gecombineerde invoerscherm zodat alles op één overzichtelijk scherm wordt weergegeven. Hierdoor behoudt u een beter totaaloverzicht op het desbetreffende in te voeren onderdeel.

In de richtprijzenbibliotheek, ook wel “Selectie Richtprijzen”genoemd in het calculatieprogramma, kunt u ook kiezen uit hoofdstuknummer(s). Tijdens het calculeren in een bepaald Stabu hoofdstuk kunt u zonder problemen materiaalprijzen vanuit een ander Stabu hoofdstuk raadplegen en zo nodig importeren in uw huidige bouwcalculatie overzichtblad. Om nog effectiever en efficiënter te functioneren is een verfijningmogelijkheid aangebracht (subniveau) om gerichter en sneller een bepaalde materiaalprijs te achterhalen die men wil importeren in de calculatie. Ook kan men kiezen uit twee verschillende materiaalprijzen, namelijk de inkoop(prijs) of de verkoop(prijs).

Materieelprijzen:

Het gebruiken van de materieel richtprijzenbibliotheek bevorderd uw werk veel efficiënter en effectiever. Indien u een materieelprijs aanklikt (met uw computermuis) importeert u de complete gewenste materieelprijs tekstregel direct naar uw calculatieblad. Dit werkt formidabel en bespaart u veel onnodig typewerk. Deze regel bestaat uit een volgnummer, omschrijving, eenheid, inkoopprijs, verkoopprijs en de laatste wijzigingsdatum van desbetreffende materieelprijs. Het enige wat u dan nog moet verrichten is het uitrekenen en invullen van de juiste hoeveelheid/aantal. Ook kunt u de tekst nog aanpassen of uitbreiden naar eigen inzicht. Mocht u toch onverhoopt de materieelprijs willen aanpassen, dan is dit ook altijd eenvoudig uitvoerbaar.

De materieelprijzen zullen af en toe aangepast moeten worden vanwege marktafhankelijke factoren. Het actualiseren van de materieelprijzen kan heel eenvoudig door geselecteerde regels of complete groepen te verhogen of eventueel te verlagen tegen een bepaalde procentuele percentage. Nieuwe materieelprijzen kunnen eenvoudig handmatig worden toegevoegd tijdens het calculeren maar VTBO-Ontwikkeling heeft ook een tool gemaakt waarmee u gegevens direct vanuit een bijgeleverde Excel bestand compleet kan importeren in de richtprijzenbibliotheek. Uiteraard dient u wel de materieelprijzen onder een bepaalde volgorde in het bijgeleverde Excel bestand in te voeren, anders komen bijvoorbeeld materieelprijzen van steigerwerk onder sanitaire voorzieningen te staan. Men verward regelmatig de termen materiaal en materieel. Materialen zijn gevelstenen, zand, cement en dergelijke en met materieel wordt steigerwerk, betonmolen, stenenzaag, machines bedoeld.

Het calculatieprogramma is opgebouwd uit 100 Stabu hoofdstukken die vervolgens zijn onderverdeeld in 4 tabbladen t.w. “Uren (arbeid) – Materiaal – Materieel – Onderaannemer”. Per tabblad bouwt u een calculatiebegroting op. Veelal start men met het uitrekenen van materieelhoeveelheden en daarna wordt de verwerkingstijd hiervan berekend in tabblad uren/arbeid gekoppeld aan benodigde materieelomschrijving. Ook kunt u kiezen om gebruik te maken van één gecombineerde invoerscherm zodat alles op één overzichtelijk scherm wordt weergegeven. Hierdoor behoudt u een beter totaaloverzicht op het desbetreffende bouwcalculatie onderdeel.

In de richtprijzenbibliotheek, ook wel “Selectie Richtprijzen”genoemd in het calculatieprogramma, kunt u ook kiezen uit Stabu hoofdstuknummer(s). Tijdens het calculeren in een bepaald Stabu hoofdstuk kunt u zonder probleem materieelprijzen vanuit een ander Stabu hoofdstuk raadplegen en zo nodig importeren in uw huidige calculatieblad. Om nog effectiever en efficiënter te functioneren is een verfijningmogelijkheid aangebracht (subniveau) om gerichter en sneller een bepaalde materieelprijs te achterhalen die men wil importeren in de calculatie. Bijvoorbeeld; steigers, grondverzetmachines, elektrisch handgereedschappen enzovoorts. Ook kan men kiezen uit twee verschillende materieelprijzen namelijk de inkoop(prijs) of de verkoop(prijs).

Onderaannemersprijzen:

De geïntegreerde superieure richtprijzenbibliotheek welke ontwikkeld is voor de D.C.S. calculatieprogramma werkt formidabel. Door het gebruik van de richtprijzenbibliotheek werkt u efficiënter en effectiever. Indien u een onderaannemersprijs aanklikt (met uw computermuis) importeert u de complete gewenste onderaannemersprijs tekstregel direct naar uw bouwcalculatie overzichtblad en dit werkt formidabel en bespaart u veel onnodig typewerk. Deze regel bestaat uit een volgnummer, omschrijving, eenheid, inkoopprijs, verkoopprijs en de laatste wijzigingsdatum van desbetreffende onderaannemersprijs. Het enige wat u dan nog moet verrichten is het uitrekenen en invullen van de juiste hoeveelheid/aantal. Ook kunt u de tekst nog aanpassen of uitbreiden naar eigen inzicht.

Mocht u toch onverhoopt de onderaannemersprijs willen aanpassen, dan is dit ook altijd eenvoudig mogelijk. De onderaannemersprijzen zullen af en toe aangepast moeten worden vanwege markt afhankelijke factoren en aanbiedingen. Het actualiseren van de onderaannemersprijs kan heel eenvoudig door handmatig geselecteerde regels of complete groepen te verhogen of eventueel te verlagen tegen een bepaalde procentuele percentage. Nieuwe onderaannemersprijzen kunnen eenvoudig handmatig tijdens het calculeren worden toegevoegd in het calculatieprogramma maar VTBO-Ontwikkeling heeft ook een tool ontwikkeld waarmee u gegevens direct vanuit een bijgeleverde Excel bestand compleet kan importeren in de richtprijzenbibliotheek. Uiteraard dient u wel de onderaannemersprijs onder een bepaalde volgorde in het bijgeleverde Excel bestand in te voeren, anders komen bijvoorbeeld onderaannemersprijs van dakdekkerbedrijven onder hoveniersbedrijven of schildersbedrijven te staan.

Het calculatieprogramma is opgebouwd uit 100 Stabu hoofdstukken die vervolgens zijn onderverdeeld in 4 tabbladen t.w. “Uren (arbeid) – Materiaal – Materieel – Onderaannemer”. Per tabblad bouwt u een bouwcalculatie begroting op. Veelal start men met het uitrekenen van materiaalhoeveelheden en daarna wordt de verwerking hiervan berekend in tabblad uren/arbeid. Separaat hieraan kunnen onderaannemersprijzen ingevoerd worden in de bouw calculatie. Ook kunt u kiezen om gebruik te maken van één gecombineerde invoerscherm zodat alles op één overzichtelijk scherm wordt weergegeven. Hierdoor behoudt u een beter totaaloverzicht op het desbetreffende bouwcalculatie onderdeel.

In de richtprijzenbibliotheek, ook wel “Selectie Richtprijzen”genoemd in het bouw calculatieprogramma, kunt u ook kiezen uit Stabu hoofdstuknummer(s). Tijdens het calculeren in een bepaald Stabu hoofdstuk kunt u zonder probleem onderaannemersprijzen van een ander Stabu hoofdstuk raadplegen en zo nodig importeren in uw huidige calculatieblad. Om nog effectiever en efficiënter te functioneren is een verfijningmogelijkheid aangebracht (subniveau) om gerichter en sneller een bepaalde onderaannemersprijs te achterhalen die men wil importeren in de calculatie. Bijvoorbeeld voegersbedrijf, metselbedrijf, schildersbedrijf enzovoorts. Ook kan men kiezen uit twee verschillende onderaannemersprijzen namelijk de inkoop(prijs) of de verkoop(prijs).